Post Archive by Month: January,2018

Uticaj društva na vaspitanje deteta

29 Jan
0 comment

Na karakter vaspitnog procesa ne utiču samo priroda, priroda, struktura i karakteristike porodice, već i priroda, karakteristike i struktura društva u kome porodica egzistira. Rzultati porodičnog vaspitanja uslovljeni su mnogim činiocima : socijalnim, materijalnim, zdravstvenim, pedagoškim i drugim. Veoma važan faktor u vaspitanju dece imaju i posvećenost roditelja, njihova opšta kultura, kulturna uzdignutost i naročito pedagoško obrazovanje. Mnogim roditeljima i

Read more

Faktori koji utiču na razvoj emocija kod dece

29 Jan
0 comment

Postoje dva osnovna faktora koja utiču na razvoj emocija : Nasleđe (sazrevanje ) i učenje. Prilikom rođenja i neko vreme posle rođenja sva deca pokatuju samo neodređeno stanje uzbuđenosti, koje se ogleda u neusklađenim i živim pokretima kad god dođe do iznenadne promene, na koju je dete u stanju da reaguje. U dobu od 1 – 3 meseca izdvajaju se

Read more

Agresija kod dece

29 Jan
0 comment

Agresivnost je česta karakteristika kod dece. Agresivno ponašanje se može manifestovati na više načina : bučno, otvoreno ili skriveno u oblicima. Takođe rekli smo da se može javiti kao verbalna agresija ( ismejavanje, vređanje, ucenjivanje…), fizičko napadanje drugih ( kada dete tuče i napada drugu decu), ili okrenuto protiv samog sebe ( kada dete udara glavom o zid ili se

Read more